the house champagne

ny HUSCHAMPAGNE v2 – 2008 PALMER ‘BLANC de BLANCS’ Eftersom champagnebaren frekventeras ofta så byts huschampagnen var fjortonde dag. Dessa veckor fokuseras lite extra på denna producent. Exempelvis så serveras den aktuella préstigecuvéen per glas under dessa veckor. Här representeras de mest kända och tongivande champagnehusen och de mest omskrivna odlarna. 2008 PALMER & Co. […]

Read More